Vše o souboru Debian/etc/network/interfaces

All About Debian Etc Network Interfaces File

Soubor /etc/network/interfaces K dispozici v Debianu a jeho odvozených distribucích umožňuje definovat statické a dynamické IP adresy pro rozhraní, nastavit informace o směrování a výchozí brány, maškarní propojení sítí a další.

Výchozí rozhraní soubor vypadá následovně:

Kde auto spustí rozhraní při spuštění a čelím volá síťové rozhraní (v tomto případě lo, loopback). Všechny řádky začínající na auto zadejte rozhraní, která budou při spuštění povolena pokud -a , příkaz spuštěný při spuštění.Řádky začínající iface mají následující syntaxi:

čelím

Například:

iface enp2s0 inet dhcp

Následující příklad ukazuje, jak nastavit síťovou kartu pomocí DHCP:Nastavení rozhraní s DHCP úpravou/etc/network/interfaces:

Chcete -li přidat nové rozhraní pomocí DHCP, přidejte následující řádky:

auto
allow-hotplug
iface inet dhcp

Kde allow-hotplug spustí rozhraní po detekci události.

Poznámka: pro přidání IPv6 inet6 : iface inet6 dhcp

Kde měli byste nastavit název zařízení, eth0 , enp2s0 , wlp3s0 , atd.

Nastavení rozhraní se statickou adresou úpravou/etc/network/interfaces:

Pokud místo konfigurace rozhraní pomocí DHCP chcete nastavit statickou IP adresu a bránu, nahraďte předchozí pokyny následujícími (nahraďte 192,168.0,8/24 a 192.168.0.1 se správnými IP adresami):

auto
iface inet statické
adresa 192.168.0.1
síťová maska ​​255.255.255.0

brána 192.168.0.1
dns-nameservers 8.8.8.8

Definování brány a vysílání je volitelné.
Následující příklad ukazuje jinou konfiguraci, která se spustí poté, co je síťové rozhraní povoleno (nahoru) nebo zakázáno (dolů). The nahoru linky jsou prováděny, když je zařízení povoleno, zatímco dolů řádky, když je zakázáno:

auto eth0
iface eth0 inet static
adresa 192.168.0.5
síť 192.168.0.0
síťová maska ​​255.255.255.128
vysílání 192.168.0.0
up route add -net 192.168.0.128 maska ​​sítě 255.255.255.0 gw 192.168.0.1
nahoru trasa přidat výchozí gw 192.168.0.200
down route del default gw 192.168.0.200
down route del -net 192.168.0.128 síťová maska ​​255.255.255.128 gw 192.168.0.1

Nastavení síťové karty se 2 rozhraními:

Následující příklad níže ukazuje statickou konfiguraci síťové karty se dvěma rozhraními:

auto eth0 eth0: 1
iface eth0 inet static
adresa 192.168.0.5
síť 192.168.0.0
síťová maska ​​255.255.255.0
vysílání 192.168.0.255
brána 192.168.0.1
iface eth0: 1 statický statický
adresa 192.168.0.10
síť 192.168.0.0
síťová maska ​​255.255.255.0

Jak vidíte tímto způsobem, můžete jednomu síťovému rozhraní přiřadit více IP adres.

Konfigurujte síťové propojení úpravou/etc/network/interfaces:

Následující příklad ukazuje moji předchozí konfiguraci režimu vazby 1 v souboru/etc/network/interfaces, pro snazší pochopení ponechám rozhraní s jejich názvy:

auto enp2s0
iface enp2s0 inet manuál
bond-master bond0
vazba primární enp2s0 wlp3s0

auto wlp3s0
iface wlp3s0 inet manuál
bond-master bond0
vazba primární enp2s0 wlp3s0
wpa-ssid 'LinuxHint'
wpa-bssid '14: CF: E2: 2A: EF: 00 '
wpa-psk '972537288765'
auto bond0
iface bond0 inet dhcp
otroci otroctví žádný
aktivní režim zálohování
bond-miimon 100
bond-downdelay 200
zpoždění vazby 200

Konfigurace síťového propojení se statickou IP namísto DHCP by měla poslední blok jako:

iface bond0 inet static
adresa 192.168.0.54
síťová maska ​​255.255.255.0
síť 192.168.0.0
brána 192.168.0.1

Chcete -li se ujistit, že lepení funguje správně, můžete spustit následující příkaz:

#kočka /procento/síť/lepení/vazba0

Zdroj příkladů: How to do Linux Network Bonding

Povolit protokolování pro soubor/etc/network/interfaces:

S protokolováním souvisejí 3 možnosti:

VERBOSE: instruuje soubory protokolu, aby měly podrobné informace.
LADIT: povolit ladění při protokolování.
SYSLOG: ukládat protokoly do/var/log/syslog.

Předběžné příkazy pro/etc/network/interfaces: Před povolením síťového zařízení se provedou příkazy před spuštěním. Pokud příkaz pre-up selže, aktivace síťové karty se neuskuteční.

Pokyny pro up-up pro/etc/network/interfaces: Po povolení síťového rozhraní se provedou pokyny pro vylepšení.

Pokyny před spuštěním pro/etc/network/interfaces: Před deaktivací síťového zařízení se provedou pokyny před spuštěním.

Následné pokyny pro/etc/network/interfaces: Po deaktivaci síťového rozhraní se provedou pokyny pro vyřazení.

Příznaky před spuštěním, před spuštěním, po up-up a post-down jsou podmíněné, pokud ano, síťové zařízení nebude aktivováno nebo nebude řádně označeno jako deaktivované.

Například instrukce:

příprava/usr/místní/sbin/iptables

Spustí bránu firewall před povolením síťového rozhraní, pokud se iptables nepodaří spustit, síťové rozhraní se nezapne.

Tyto pokyny jsou volitelné, jsou platné pro jakoukoli metodu, lze je opakovat, případně pokud chcete spustit skript při povolení a zakázání síťových rozhraní, můžete je uložit do adresářů:

/atd/síť/pokud dolů. d
/atd/síť/if-post-down. d
/atd/síť/if-pre-up. d
/atd/síť/pokud-nahoru.d

Soubor/etc/network/interfaces je velmi složitý a mnoho dalších dostupných možností je popsáno na hlavní stránce nebo online na https://manpages.debian.org/jessie/ifupdown/interfaces.5.cs.html .

Doufám, že jste tento krátký článek našli O souboru debian/etc/network/interfaces Soubor užitečný.
Sledujte LinuxHint pro další aktualizace a tipy pro Linux a sítě.