Export animace mixéru

Blender Animation Export

Blender je populární nástroj pro 3D modelování. Spolu s modelováním nabízí celý produkční kanál 3D tvorby, který zahrnuje stínování, texturování, skládání, úpravy videa a animace. Animace jsou nejúčinnějším způsobem komunikace a přenosu zprávy. Nyní se stal marketingovým nástrojem a mnoho podniků z toho má prospěch. Blender je pravděpodobně nejlepší 3D modelovací program, který vám umožní vytvářet nádherně vypadající animace a pohybovou grafiku.

Pokud jste se naučili, jak vytvořit 3D animaci v Blenderu, pak je čas ji exportovat. Tento článek se zaměřuje na export animací Blenderu, které zahrnují výběr renderovacího enginu, rozlišení, kvality, kodeku atd.Před vytvořením animace vyberte vykreslovací modul; Blender nabízí dva renderovací enginy, Cycles a Eevee, které mají vlastní nastavení. Například v cyklech musíte nastavit počet vzorků, světelných odrazů atd. Na druhou stranu Eevee potřebuje, abyste povolili několik možností, pokud používáte nějaký konkrétní shader, například emisní shadery, pak musíte povolit Bloom v nastavení:

Po výběru modulu vykreslování a jeho nastavení je čas podívat se na nastavení výstupu. Výstupní panel můžete vidět na následujícím obrázku:

Prvním nastavením je rozlišení. Nastavte rozlišení ručně nebo vyberte z předvoleb kliknutím na tlačítko Render Preset, jak ukazuje následující obrázek:Po nastavení rozlišení je čas nastavit počet snímků; počáteční a koncový snímek, jak ukazuje následující obrázek:

Nastavte snímkovou frekvenci animace. Pokud je ve výchozím nastavení 24, ale v rozevírací nabídce získáte několik možností, jak je uvedeno níže:

Nyní vyberte výstupní složku, do které chcete vykreslit svou animaci. Pod ním je několik dalších zaškrtávacích políček:

  • Přepsat: Přepsání stávajícího souboru
  • Zástupné symboly: Při vykreslování rámečku ponechává prázdné soubory zástupných symbolů
  • Přípony souborů: Povolením přidáte příponu souboru k vykreslenému videu/obrázkům
  • Výsledek mezipaměti: Výsledek vykreslení mezipaměti v souboru EXR

Čas zvolit ještě jedno důležité nastavení, formát souboru. Klikněte na tlačítko a zobrazí se vám několik možností. Vyberte možnost FFmpeg Video, jak je znázorněno na obrázku níže:

Po výběru možnosti FFmpeg Video zobrazí Blender několik dalších možností (kodeků). Dalším zásadním nastavením je Nastavení kodeku. Klikněte na možnost kodeku, bude několik možností, vyberte kodek H.264, protože zabírá méně místa a poskytuje výstup ve formátu mp4, jak je uvedeno níže:

Vyberte požadovanou kvalitu výstupu. Střední a vysoká kvalita poskytuje slušný výsledek, jak ukazuje následující obrázek:

Pokud je ve scéně zvuk, musíte vybrat zvukový kodek, jak je znázorněno na obrázku níže:

Nyní klikněte na tlačítko Render na navigačním panelu v horní části a poté na Render Animation. Hotovo!

Doporučuje se vykreslit animaci v rámečcích, aby během procesu vykreslování nedošlo k žádné nehodě. Blender by pravděpodobně mohl selhat při vykreslování animací ve vysokém rozlišení kvůli hardwarovým omezením nebo chybě programu. Abyste se vyhnuli jakékoli nehodě, dávejte přednost vykreslování animací v rámcích. Pokud se Blender někde během procesu vykreslování zhroutí, můžete jej spustit z rámce, kde došlo k havárii. Po vykreslovacím rámci můžete v Blenderu spojit všechny snímky, protože má také funkci pro úpravu videa.

Závěr

Blender je bezplatný a účinný nástroj pro vytváření 3D animací. Pokud jste v Blenderu noví a stále se ho učíte, znalost procesu exportu je velmi důležitá, protože není jednoduchá. V Blenderu může být mnoho nastavení/možností matoucí.

Tento článek popisuje celý proces exportu animací. Nejprve vyberte modul vykreslování a poté z výstupního panelu vyberte rozlišení, kvalitu, výstupní složku a kodeky video/audio. Nyní vykreslete animaci a získejte ji z vybrané výstupní složky.