Jak vytvořit ISO z aktuální instalace v Ubuntu 20.04

How Create An Iso From Current Installation Ubuntu 20

V Ubuntu lze většinu programů a operačních systémů nainstalovat pomocí souboru ISO. Formát souboru ISO je živý identický obraz konkrétního operačního prostředí, který obsahuje všechny požadované instalační soubory. Další název používaný pro soubory ISO je obraz disku. Soubor ISO je tedy dokonalým duplikátem obsahu optického disku, například obrázků DVD a CD. Soubor ISO je balíček, který se skládá z instalačních adresářů ve formátu ISO.

Uživatelé si mohou vytvořit zálohu své aktuální instalace ve formátu souboru ISO. Soubor ISO lze také použít jako externí disk nebo můžete vytvořit zaváděcí USB. pokud máte soubor ISO, můžete vytvořit instalační disk vypálením obrazu na disk CD nebo USB.Tento článek ukazuje, jak vytvořit soubor ISO z aktuálně nainstalovaného systému Ubuntu 20.04. Soubor ISO můžete vytvořit z aktuální instalace Ubuntu 20.04 pomocí libovolné z následujících metod.Vytvořte soubor ISO pomocí nástroje Brasero

Nástroj Brasero není v systému Ubuntu 20.04 předinstalován, takže jej budete muset nainstalovat ručně. Otevřete okno „Terminál“ současným stisknutím klávesových zkratek „Ctrl+Alt+T“. Nainstalujte nástroj Brasero pomocí následujícího příkazu:$ sudo apt-get install brazier

Jakmile je instalace dokončena, otevřete aplikaci Brasero. Chcete-li tuto aplikaci otevřít, klikněte v Ubuntu 20.04 na ikonu nabídky zobrazenou v levém dolním rohu plochy.

Nyní do vyhledávacího pole zadejte „Brasero“ a vyhledejte aplikaci Brasero. Ve výsledcích hledání by se měla objevit ikona aplikace Brasero. Kliknutím na ikonu otevřete tuto aplikaci.Ve vašem systému se zobrazí následující okno aplikace Brasero. V nabídce na levé straně okna vyberte možnost „Datový projekt“.

Přidejte soubory do nového datového projektu kliknutím na ikonu „+“.

Nyní vyberte jednotlivé záložní adresáře a klikněte na tlačítko „Přidat“.

Když jsou do tohoto projektu zahrnuty všechny soubory, klikněte na „Vypálit“.

Vyberte požadované místo, do kterého budete ukládat soubor ISO. Zadejte vhodný název souboru ISO s příponou .iso a klikněte na „Vytvořit obrázek“.

Jakmile bude výše uvedený proces dokončen, budete upozorněni zprávou „obrázek úspěšně vytvořen“ následujícím způsobem:

Vytvořte soubor ISO pomocí nástroje Genisoimage

Soubor ISO můžete vytvořit ze zálohy systému Ubuntu 20.04 pomocí nástroje Genisoimage. Základní syntaxe je uvedena níže:

$ genisoimage -o [název-souboru.iso] [cesta k adresáři]

Zde vytváříme soubor ISO s názvem „backup.iso“ ze záložního adresáře/home/kbuzdar/Documents/Backup. Použijte k tomu následující příkaz:

$ genisoimage –o backup.iso/home/kbuzdar/Documents/Backup

Výše uvedený příkaz vytvoří soubor ISO „backup.iso“ v aktuálním domovském adresáři.

Pomocí nástroje Systemback Utility

Pomocí nástroje Systemback můžete vytvořit zálohu systémového souboru a všech konfigurací. V této části vytvoříte živý obraz vašeho systému a poté jej převedete do formátu ISO.

Nejprve importujte podpisový klíč GPG pro PPA pomocí následujícího příkazu:

$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 382003C2C8B7B4AB813E915B14E4942973C62A1B

Nyní přidejte PPA do Ubuntu 20.04 spuštěním níže uvedeného příkazu:

$ sudo add-apt-repository 'deb http://ppa.launchpad.net/nemh/systemback/ubuntu xenial main'

Jakmile bude výše uvedený úkol dokončen, aktualizujte seznam balíků a nainstalujte nástroj Systemback následujícím způsobem:

$ sudo apt update
$ sudo apt install systemback

Jakmile je tato aplikace nainstalována, vyhledejte ji ve vyhledávacím panelu a kliknutím na zobrazenou ikonu ji otevřete takto:

Zde budete vyzváni k zadání hesla pro uživatele správce.

Poté se ve vašem systému zobrazí následující okno. Můžete vytvořit body obnovení systému, vytvořit kopii systému do jiného oddílu, vytvořit živý systém a další. Kliknutím na možnost „Vytvořit živý systém“ vytvoříte nový živý systém.

Zadejte název svého živého systému a klikněte na tlačítko „Vytvořit nový“ následujícím způsobem:

Vytvoření živého systému bude nějakou dobu trvat. Jakmile je systém vytvořen, můžete vygenerovat soubor ISO pomocí možnosti „převést na ISO“.

Závěr

Tento článek vám ukázal tři různé metody pro vytváření souborů ISO z vašeho aktuálního systému. Nejprve musíte vytvořit zálohu systému Ubuntu 20.04 a poté vytvořit soubor ISO pomocí výše uvedených nástrojů.