Posix

Vyhovuje Linux POSIX?

POSIX, neboli Portable Operating System Interface, je souborem standardů požadovaných pro zachování kompatibility mezi operačními systémy. V tomto článku vysvětlíme, co POSIX znamená, určíme, zda Linux patří do této kategorie, a uvedeme, které komponenty Linuxu musí být z této klasifikace vyloučeny.

Vyhovuje Linux POSIX?

POSIX, neboli Portable Operating System Interface, je souborem standardů požadovaných pro zachování kompatibility mezi operačními systémy. V tomto článku vysvětlíme, co POSIX znamená, určíme, zda Linux patří do této kategorie, a uvedeme, které komponenty Linuxu musí být z této klasifikace vyloučeny.