Python int na řetězec

Python Int String

Python je jedním z univerzálních jazyků, které podporují různé typy datových typů, jako je celé číslo, číslo desetinné čárky, řetězec a komplexní číslo. V Pythonu můžeme převést jeden typ datového typu na jiný datový typ. Tento proces převodu datových typů se nazývá typové vysílání. V Pythonu lze celočíselnou hodnotu snadno převést na řetězec pomocí str () funkce. Funkce str () převezme celočíselnou hodnotu jako parametr a převede ji na řetězec. Převod int na řetězec není omezen pouze na funkci str (). Existují různé další způsoby převodu int na řetězec. Tento článek vysvětluje převod int na řetězec různými metodami.Použití funkce str () pro převod int na řetězec

Str () je vestavěná funkce v Pythonu. Celočíselná hodnota je předána funkci str () jako argument a převede dané číslo na řetězec. Nepřevádí původní proměnnou na řetězec, ale vytvoří verzi čísla typu řetězec a vrátí ji. Syntaxe funkce str () je následující:p(celé číslo_číslo)

Typ libovolné proměnné můžeme určit pomocí vestavěné funkce type (). Před převedením libovolného čísla na řetězec můžeme určit typ proměnné pomocí funkce type (). Podívejme se na příklad převodu int na řetězec pomocí funkce str ().#deklarování číselné proměnné

na jednom=dvacet

#determing the type of num variable by using type () function

tisk(„Typ proměnné je“,typ(na jednom))

#převod čísla na řetězec

str_value= p(na jednom)

#určování typu převedené proměnné str_value pomocí funkce type ()

tisk(„Typ převedené proměnné je“,typ(str_value))

Výstup

Na výstupu lze pozorovat, že typ převedené proměnné je řetězec.

str operátor

Použití operátoru %s k převodu int na řetězec

%S lze použít k převodu celého čísla na řetězec. Syntaxe použití operátoru %s je následující:%s %celé číslo

Podívejme se na příklad.

#deklarování věkové proměnné

stáří=25

#převod věkového čísla na řetězec

věk_str=„Můj věk je %s“%stáří

#tisk the age_str

tisk(věk_str)

#kontrola typu proměnné age_str

tisk(typ(věk_str))

Výstup

Na výstupu lze sledovat, že typem nové proměnné je řetězec.

% s hovor

Použití f-string pro převod int na řetězec

Mechanismus f-string lze použít pro převod int na řetězec. Syntaxe použití řetězce f je následující:

f ‘{číslo}'

Podívejme se na příklad.

#deklarování věkové proměnné

stáří=25

#převod věkového čísla na řetězec

věk_str=F„Můj věk je {věk}“

#tisk the age_str

tisk(věk_str)

#kontrola typu proměnné age_str

tisk(typ(věk_str))

Výstup

fstring

Použití funkce format () pro převod int na řetězec

Funkci format () lze použít pro převod int na řetězec. Předpokládaným účelem funkce format () je formátování řetězců. Při použití funkce format () jsme umístili držák místa. {} Jsou zástupné symboly, které se používají k tisku hodnoty proměnné. Syntaxe funkce format () je:

{}.formát(číslo)

Podívejme se na příklad použití funkce format () pro převod int na řetězec.

#declaring the name variable

název='Kamran'

#deklarování věkové proměnné

stáří=25

#pomocí funkce formátu pro převod int na řetězec

tisk('Jmenuji se {} a je mi {}'.formát(název,stáří))

Výstup

formát fnct

Závěr

Tento článek vysvětluje různé metody převodu int na řetězec pomocí jednoduchých příkladů. Tento článek pro začátečníky, kteří chtějí porozumět převodu Pythonu na řetězec.