Rádio

Co je to analyzátor rádiového spektra?

Signály jsou neviditelná a nehmotná věc, která nás obklopuje. Kromě běžně známých elektrických signálů jsou optické a zvukové signály také jinými druhy signálů. Měření těchto signálů je důležité, ale obtížné vzhledem k jejich nefyzické povaze. Tento článek tedy vysvětluje široce používaný testovací nástroj, Radio Spectrum Analyzers.

Co je to analyzátor rádiového spektra?

Signály jsou neviditelná a nehmotná věc, která nás obklopuje. Kromě běžně známých elektrických signálů jsou optické a zvukové signály také jinými druhy signálů. Měření těchto signálů je důležité, ale obtížné vzhledem k jejich nefyzické povaze. Tento článek tedy vysvětluje široce používaný testovací nástroj, Radio Spectrum Analyzers.