Ssh

Jak používat příkaz ssh-copy-id

Příkaz ssh-copy-id je jednoduchý nástroj, který vám umožní nainstalovat klíč SSH na autorizované klíče vzdáleného serveru. Tento článek ukazuje, jak pomocí nástroje ssh-copy-id zajistit, aby vaše přihlašování SSH byla plynulejší a bezpečnější.

Co je to Ssh_exchange_identification read Obnovení připojení peerem?

Pokud jste se pokoušeli udržovat nebo navázat jakékoli připojení, může nastat situace, kdy váš vzdálený počítač zablokuje toto připojení ssh. Zpráva „ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer“ není tak jasná, aby se dalo hned popsat, co způsobilo chybu. Abychom tento problém úspěšně vyřešili, musíme určit hlavní příčinu této chyby. Co je to Ssh_exchange_identification read Obnovení připojení peerem je vysvětleno v tomto článku.

Jak vyřešit chybu SSH Oprávnění odepřeno (publickey)

Jednou z nejčastějších chyb při práci s klíči SSH je chyba odepření oprávnění (publickey). Tento článek pojednává o různých příčinách této chyby a ukazuje několik rychlých kroků, které můžete k nápravě této chyby provést.

Jak povolit SSH na Ubuntu 20.04

SSH je známý jako bezpečnostní protokol. Zajišťuje zabezpečení připojení pomocí šifrování. Zahrnuje vzdálený přístup pro přihlášení uživatele k navázání spojení mezi klientem a centrálním serverem. Jedním z jeho hlavních atributů je umožnit bezpečný přenos souborů mezi dvěma servery prostřednictvím funkcí vzdálené správy. V tomto článku jsou vysvětleny kroky k povolení protokolu SSH na vašem ubuntu 20.04.

Generujte klíče SSH v systému Linux

SSH slouží k navázání zabezpečeného spojení mezi klientem a jeho serverem. Standardně každý operační systém založený na Linuxu podporuje SSH. Protokol SSH se obvykle používá pro vzdálený přístup, příkazy a přenos souborů. V tomto článku je vysvětleno, jak generovat klíče SSH a používat je k ochraně serveru.

Jak povolit SSH v CentOS 8

V tomto článku vám ukážu, jak nainstalovat klientské a serverové nástroje SSH na server CentOS 8 a jak konfigurovat SSH server na CentOS 8.

Jak nainstalovat a povolit OpenSSH na Ubuntu 20.04

OpenSSH je nástroj používaný k zabezpečení vzdáleného připojení mezi hostitelem a jeho klientem pomocí protokolu SSH. Záleží mu na únosu připojení a útocích a také šifruje komunikaci síťového provozu pomocí různých metod ověřování. V tomto článku je vysvětleno, jak nainstalovat a povolit OpenSSH na Ubuntu 20.04.

Co znamená selhání ověření klíče hostitele?

Jednou z běžných chyb, které se vyskytují při používání serveru SSH, je selhání ověření klíče hostitele. Důvodem je, že klíč vzdáleného hostitele byl změněn a již není stejný jako uložený v souboru known_hosts. Tento článek vám ukáže, jak tuto chybu opravit.

Jak mohu opravit oprávnění SSH odepřen veřejný klíč

Klíč SSH (Secure Shell) je přístupový údaj pro protokol SSH. Přestože protokol SSH podporuje více přístupů k ověřování, veřejný klíč je považován za jeden z nejlepších způsobů, které pomáhají při automatizovaném a interaktivním připojení. Jak opravit odepření oprávnění SSH Veřejný klíč je popsán v tomto článku.

Jak najít veřejný klíč SSH

V některých situacích může být nutné zobrazit obsah vašich klíčů SSH. Tento článek ukazuje, jak vygenerovat klíč SSH, a také dvě metody, které můžete použít k zobrazení obsahu klíče SSH.

Nastavení správných oprávnění .ssh/config

Protokol SSH je zabezpečený protokol používaný k připojení ke vzdáleným zařízením, jako jsou servery a síťová zařízení. Funguje v nastavení klient-server a ve výchozím nastavení naslouchá na portu 22. SSH využívá různé techniky šifrování a hashování, aby zajistila, že komunikace mezi klientem a vzdáleným hostitelem je šifrována a chráněna před odposloucháváním. V tomto článku je vysvětleno, jak nastavit správná oprávnění .ssh/config.

Jak změnit číslo portu SSH v Linuxu

SSH šifruje spojení mezi dvěma počítači. Číslo portu se používá k identifikaci procesu nebo aplikace, která komunikuje po síti. Výchozí port může způsobit, že bude zařízení náchylné k pokusům o přihlášení hrubou silou roboty. S jiným číslem portu můžete přidat další vrstvu zabezpečení. V tomto článku je vysvětlen proces změny portu SSH.

Jak zjistím, na kterém portu SSH běží?

Secure Shell, běžně nazývaný SSH, je síťový protokol používaný k vzdálenému přihlašování na počítačích v síti nebo přes internet. SSH je velmi populární, protože je bezpečný a snadno se používá, zvláště pokud vám vyhovuje používání terminálu. V tomto článku je vysvětleno, jak zjistit, na kterém portu SSH běží.

Jaký je soubor known_hosts pro ssh v Linuxu?

V systémech Linux je SSH nejběžnější metodou vzdáleného připojení k vašim serverům nebo počítačům a díky vzdálenému šifrování dvou klíčů je připojení bezpečnější. Když je navázáno první připojení, klient uloží klíče hostitele hostitele. Klíč hostitele je šifrovaný klíč, který se používá k ověření identity počítače. Co je soubor known_hosts pro ssh v Linuxu, je popsáno v tomto článku.

Jak nastavit klíče SSH na Ubuntu 20.04

Klíče SSH zajišťují, že bezpečnost vašich serverů a proces přihlášení uživatelů k nim neohrozí jeho zabezpečení. Stručně řečeno, SSH nebo „zabezpečený shell“ je šifrovaný protokol, pomocí kterého se můžete vzdáleně připojit k serveru a mít přístup k informacím s ním spojeným. V tomto článku je vysvětleno, jak nainstalovat klíče SSH na Ubuntu 20.04.

Jak ladit připojení SSH

Běžnou příčinou chyb připojení SSH je služba, která není spuštěna na vzdáleném hostiteli. Příčinou může být nechtěné vypnutí služby nebo spuštění služby po restartu systému. V tomto článku jsou vysvětleny některé hlavní příčiny chyb připojení SSH a jejich řešení.

Jak rekurzivně kopírovat vzdálené soubory v Linuxu

Když potřebujete zkopírovat vzdálené soubory v Linuxu, dva populární nástroje příkazového řádku vám to zvládnou-tj. Scp a rsync. Scp je zkratka pro Secure Copy. V tomto článku je vysvětleno, jak pomocí nástrojů scp a rsync rekurzivně kopírovat vzdálené soubory v systému Linux.

Jak nastavit tunelování SSH na Linuxu

SSH tunelování, běžně známé jako přesměrování portů SSH, je technika směrování lokálního síťového provozu prostřednictvím šifrovaného SSH na vzdálených hostitelích. Směrování síťového provozu přes tunely SSH zajišťuje vysokou úroveň šifrování dat a zabezpečení, zejména pro nešifrované síťové protokoly, jako je FTP. Jak nastavit tunelování SSH v systému Linux Je vysvětleno v tomto článku.