Jak používat příkaz „describe-subnets“ v AWS CLI?

Chcete-li vypsat podsítě v AWS CLI, použijte příkaz „describe-subnets“. Popisuje všechny nebo konkrétní podsítě ve VPC a přijímá více možností pro různé akce.

Čtěte Více

Jak pomocí příkazů formátu změnit zobrazení výstupu v PowerShell?

Příkaz „Format“ je určen ke změně výstupního zobrazení v konzole. Má různé další rutiny, které se používají k získání přizpůsobeného zobrazení výstupu.

Čtěte Více

Jak řídce rezervovat pouze jeden jediný soubor z úložiště Git?

Chcete-li řídce rezervovat jeden soubor, aktualizujte konfigurační soubor a inicializujte sparse-checkout. Chcete-li jej zakázat, spusťte příkaz „$ git sparse-checkout disable“.

Čtěte Více

6 oprav: Nelze nastavit Chrome jako výchozí prohlížeč Windows 10

Chcete-li opravit chybu „Chrome nelze nastavit jako výchozí prohlížeč ve Windows 10“, použijte nastavení výchozích aplikací, použijte nastavení Chrome, použijte metodu příkazového řádku nebo resetujte Chrome.

Čtěte Více

Numpy klouzavý průměr

V této příručce jsme se dozvěděli o klouzavých průměrech: co je klouzavý průměr, k čemu se používá a jak klouzavý průměr vypočítat.

Čtěte Více

Jak automaticky obnovovat webovou stránku každých 5 sekund pomocí JavaScriptu

Chcete-li automaticky aktualizovat webovou stránku každých 5 sekund, použijte metody setInterval() a document.querySelector(), metodu refresh() nebo metodu JavaScript setTimeout().

Čtěte Více

MongoDB v C++

Výukový program o tom, jak se ovladač MongoDB instaluje a používá v C++ ke správě databáze libovolného systému s pomocí správných příkladů pro lepší pochopení.

Čtěte Více

Jak citovat text na Discordu? Průvodce 2022 se snímky obrazovky?

Chcete-li odeslat text s jednoduchou uvozovkou, použijte „>“ a pro víceřádkový text použijte před přidáním textu do oblasti zprávy symboly „>>>“.

Čtěte Více

Jak nainstalovat Elasticsearch s Dockerem?

Chcete-li nainstalovat Elasticsearch s Dockerem, stáhněte si oficiální obrázek Elasticsearch. Poté spusťte obrázek pomocí příkazu „docker run -p 9200:9200“.

Čtěte Více

Jak nastavit Logrotate na Linuxu

Logrotate se používá k přemístění a nahrazení souborů protokolu, aby bylo možné spravovat jejich velikost a organizovat je při zachování informací o těchto souborech.

Čtěte Více

Jak nastavit animovaný avatar v Discord Nitro

Chcete-li nastavit animovaný avatar v Discord Nitro, přejděte na „Nastavení uživatele > Upravit uživatelské profily > Změnit avatara“, přidejte animovaného avatara a klikněte na tlačítko „Uložit“.

Čtěte Více

Co je priorita a asociativita operátorů C

Operátory s nejvyšší prioritou jsou vyhodnoceny jako první a asociativita pomáhá určit pořadí, když je použito více operátorů se stejnou prioritou.

Čtěte Více

LWC Pro:každou směrnici

Jak načíst prvky z pole, pole objektů, vnořených objektů a seznamu Apex pomocí direktivy for:each k vrácení položek z daných dat.

Čtěte Více

Jak vyrobit červené barvivo v Minecraftu

Hra Minecraft přichází s mnoha různými barevnými barvivy a jedním z nich je červené barvivo, které můžete použít k přizpůsobení svých předmětů, aby byly atraktivnější.

Čtěte Více

Jaký je nejlepší způsob, jak zjistit, zda je položka v poli JavaScript

Nejlepší způsob, jak najít položku v poli, jsou metody „includes()“ nebo „indexOf()“. metoda include() poskytuje booleovskou hodnotu a metoda „indexOf()“ poskytuje index prvku.

Čtěte Více

smyčka událostí v uzlu js

Smyčka událostí je nepřetržitá a polonekonečná smyčka v Node.js, která funguje asynchronně, aby zvládla tok kódu ve všech fázích fronty.

Čtěte Více

Jak nasadit webovou aplikaci s NGINX a Docker

Chcete-li nasadit webovou aplikaci s NGINX a Dockerem, nejprve vytvořte soubory „main.go“, „Nginx-proxy-compose.yaml“ > spusťte příkaz „docker compose“.

Čtěte Více

Jak použít metodu iterátoru k odstranění prvku z kolekce v Javě?

Chcete-li odstranit prvek z kolekce, iterátor najde cílená data v kolekci a poté metoda „remove()“ tento datový prvek odstraní.

Čtěte Více

Jak předávat argumenty z příkazového řádku v Node.js?

Chcete-li předat argumenty z příkazového řádku, použijte vlastnost „process.argv“, která uživatelům umožňuje předávat argumenty při spuštění aplikace Node.js.

Čtěte Více

V systému Windows 10 - Winhelponline odstraňte možnost „3D tisk pomocí nástroje 3D Builder“

Sestavení systému Windows 10 Redstone přidává do nabídky s pravým kliknutím možnost 3D Print with 3D Builder pro typy obrazových souborů. Tato možnost zůstane v kontextové nabídce, i když odinstalujete 3D Builder, a kliknutím na „3D Print with 3D Builder“ v nabídce po kliknutí pravým tlačítkem se aplikace 3D Builder automaticky přeinstaluje.

Čtěte Více

Jak přepsat nejnovější historii závazků v Gitu?

K přepsání historie odevzdání lze použít příkaz „git commit“ s volbou „--amend -m“ a „“.

Čtěte Více

Jak nakonfigurovat pole RAID z instalačního programu Debian 12

Jak nakonfigurovat pole RAID a jak naformátovat a přidat přípojný bod na disk RAID z instalačního programu Debian 12, abyste jej mohli použít v nově nainstalovaném systému Debian 12.

Čtěte Více