Jak používat kongruentní symbol LaTeX

Jak Pouzivat Kongruentni Symbol LatexKongruentní symbol v matematice se používá k zobrazení podobností mezi trojúhelníky. Symbol (≅) je kombinací symbolů rovnosti (=) a vlnovky (~). Kongruentní symbol je jedním z nejčastěji používaných symbolů geometrie, který představuje vztah mezi trojúhelníky.

Tento symbol může vypadat jednoduše, ale mnoho uživatelů je občas zmateno, když jej zapisuje do procesoru dokumentů. Možná již víte, že LaTeX (procesor dokumentů) vyžaduje zdrojový kód k vytvoření kongruentního symbolu. V tomto tutoriálu si tedy vysvětlíme jednoduchý způsob, jak psát a používat kongruentní symbol v LaTeXu.

Jak používat kongruentní symbol LaTeX

Začněme příkladem, který dokazuje kongruenci mezi trojúhelníkem △ABC a △PQR prostřednictvím kongruence SSS takto:

\documentclass { článek }
\usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\usepackage { graphicx }
\usepackage { amssymb }
\začít { dokument }
\obsahuje grafiku { snímky / obrázek.jpg }

ABC a PQR jsou dva trojúhelníky. Takže dokažte, že oba trojúhelníky jsou shodné nebo ne:

$$ \overline { AB } \cong \overline { PQ } $$
$$ \overline { před naším letopočtem } \cong \overline { QR } $$
$$ \overline { AC } \cong \overline { PR } $$

Podle předchozího pozorování jsou trojúhelníky PQR a ABC kongruentní prostřednictvím SSS (Side – Side – Side) kongruence.

\konec { dokument }

Výstup:

Podobně můžete také použít nekongruentní symbol k vyjádření toho, že dva trojúhelníky nejsou shodné. Dokažme například shodu mezi △DEF a △XYZ takto:

\documentclass { článek }
\usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\usepackage { amssymb }
\usepackage { graphicx }
\začít { dokument }
\obsahuje grafiku { snímky / obrázek.jpg }

$$ \overline { Z } \ncong \overline { XY } $$
$$ \overline { LI } \ncong \overline { YZ } $$
$$ \overline { DF } \ncong \overline { XZ } $$

Podle předchozího pozorování nejsou trojúhelníky DEF a XYZ shodné.

\konec { dokument }

Výstup:

Závěr

LaTeX je fantastický dokumentový procesor, který uživatelům umožňuje vytvářet výzkumné práce, články a technické dokumenty. Vyžaduje správné informace o zdrojových kódech pro psaní speciálních znaků, technických symbolů atd. Kongruentní symbol je geometrický symbol, který můžete použít k vyjádření podobnosti mezi dvěma trojúhelníky. Vysvětlili jsme, jak psát a používat kongruentní symbol v LaTeXu. Navíc jsme zahrnuli metodu, jak snadno vytvářet nekongruentní symboly.