Python XML do JSON

Python Xml Json

Extensible Markup Language (XML) a JavaScript Object Notation (JSON) jsou dva slavné datové formáty pro ukládání dat. JSON i XML nám umožňují ukládat data takovým způsobem, který je čitelný pro lidi i pro stroje. Za prvé, JSON je typ datové struktury, který se používá hlavně k výměně dat mezi servery a softwarovými aplikacemi. Ukládá data jako páry klíč – hodnota. JSON vytváří objekt dat, kde jsou páry klíč – hodnota odděleny na základě dvojtečky (:) a jeden pár klíč – hodnota odděleny jinými na základě čárky.Kromě toho je XML značkovací jazyk typu HTML, který se také používá k ukládání dat. XML však neposkytuje žádné předdefinované značky. Můžeme vytvářet vlastní značky a ukládat data. Jak jsme diskutovali, JSON i XML se používají k výměně dat mezi servery a softwarovými aplikacemi. Oba datové formáty se však poněkud liší. JSON je formát pro ukládání dat objektového typu, zatímco XML žádný typ nemá. Soubory XML ukládají data pouze ve formátu řetězců a těžší než soubor JSON. Zatímco soubory JSON mohou ukládat řetězec, pole, čísla s plovoucí desetinnou čárkou a logickou hodnotu.Tento článek vysvětluje převod XML na JSON pomocí Pythonu. Modul Python xmltodict slouží k převodu formátu XML do formátu JSON.Instalace modulu xmltodict

Před zahájením převodu XML na JSON musíme nainstalovat modul xmltodict. Modul xmltodict lze nainstalovat pomocí balíčku indexu python (pip) a lze jej nainstalovat v Pythonu 2 a 3. V případě pip2 spusťte následující příkaz k instalaci modulu xmltodict:

pip install xmltodict

Pokud používáte pip3, spusťte následující příkaz a nainstalujte modul xmltodict:

pip3 nainstalujte xmltodictV případě systému založeného na Debianu spusťte následující příkaz a nainstalujte modul xmltodict:

sudo apt install python-xmltodict

Výše uvedený příkaz je vhodný pro Python2. V případě verze Python3 spusťte následující příkaz:

sudo apt install python3-xmltodict

Převod XML na JSON

Nyní převedeme data XML do formátu JSON. Pro tuto konverzi použijeme modul xmltodict a JSON. JSON je vestavěný modul Pythonu. Proto odpadá nutnost jejich instalace. Funkce xmltodict.parse () převádí data XML do slovníku Pythonu. Poté funkce json.dumps () převede převedený objekt slovníku jako argument a dále jej převede do formátu JSON. Jedná se tedy o dva kroky:

Nejprve musíme převést XML na objekt slovníku Pythonu pomocí funkce xmltodict.parse ().

Za druhé převádíme objekt slovníku Pythonu do formátu JSON pomocí funkce json.dumps (). Ve funkci json.dumps () se vlastnost odsazení používá k přidání mezer mezi data.

#import modulů
importxmltodict
importjson
#deklarování xml
my_xml= '' '


1
Zahrady Marais
3
Internet
Skutečný


2
Zlatý tulipán Malý palác
4

Internet
tělocvična
Parkoviště
Restaurace

Nepravdivé


'' '

#coverting xml to Python dictionary
dict_data=xmltodict.analyzovat(my_xml)
#coverting do json
json_data=json.skládky(dict_data,Odrážka=2)
tisk(json_data)

Výstup

Výstup ukazuje, že XML je úspěšně převeden do formátu JSON.

Převod souboru XML na JSON

Data souborů XML lze převést a uložit do souboru JSON. Otevřeme soubor XML, převedeme data XML na JSON a uložíme je do souboru JSON.

Následuje soubor XML.

#import modulů
importjson
importxmltodict
# otevření souboru xml
s otevřeno('hotels.xml','r') tak jakoxmlfileObj:
#konvertování dat xml do slovníku
data_dict=xmltodict.analyzovat(xmlfileObj.číst())
xmlfileObj.zavřít()
#creating JSON object using dictionary object
jsonObj=json.skládky(data_dict)

#storing json data to json file
s otevřeno('hotels.json', 'v') tak jakojsonfileObj:
jsonfileObj.napsat(jsonObj)
jsonfileObj.zavřít()

Výstup

Interpret Pythonu nevykazuje žádnou chybu; to znamená, že data JSON jsou úspěšně uložena do souboru .json.

Závěr

XML a JSON jsou dva oblíbené datové formáty pro ukládání dat. Data XML lze převést do formátu JSON pomocí modulu xmltodict a JSON. Tento článek vysvětluje převod dat XML na JSON s příklady.