Jaký je nejlepší postup pro „klonování git“ do existující složky?

Jaky Je Nejlepsi Postup Pro Klonovani Git Do Existujici Slozky

' $ git klon ” se používá ke zkopírování vzdáleného úložiště do místního úložiště a vytvoření spojení mezi nimi. Poté mohou přidat změny do souborů zdrojového kódu. Po přidání změn do souborů kódu projektu je nutné odeslat aktualizovaný kód do vzdáleného úložiště. Git umožňuje vývojářům klonovat úložiště do aktuálního místního adresáře nebo libovolné požadované složky.

Tento zápis bude hovořit o metodě klonování vzdáleného úložiště do existující složky.

Jak provést „klon git“ do existující složky?

Chcete-li klonovat vzdálené úložiště Git do existující složky, vyzkoušejte následující pokyny:  • Přejděte do požadovaného úložiště Git
  • Zkontrolujte obsah úložiště.
  • Zkopírujte adresu URL vzdáleného úložiště.
  • Použijte „ $ git clone “příkaz.

Implementujme výše uvedené pokyny!Krok 1: Přesuňte se do úložiště Git

Přejděte do úložiště Git poskytnutím jeho cesty s „ CD 'příkaz:$ CD 'C:\Uživatelé \n asma\Go \t is_004'

Krok 2: Seznam obsahu aktuálního úložiště

Poté proveďte „ ls ” pro výpis obsahu aktuálního úložiště:

$ lsKrok 3: Přesuňte se do existující složky

Přejděte do existující složky pomocí „ CD ” spolu s názvem složky:

$ CD moje_složka /

Poté zobrazte obsah navigované složky pomocí „ ls 'příkaz:

$ ls

Podle níže uvedeného výstupu je složka prázdná:

Krok 4: Zkopírujte URL vzdáleného úložiště

Dále přejděte do konkrétního vzdáleného úložiště a zkopírujte jeho HTTPS URL:

Krok 5: Klonování úložiště ve stávající složce

Dále proveďte „ git klon ” spolu s požadovanou existující složkou, do které chcete naklonovat vzdálené úložiště:

$ git klon https: // github.com / GitUser0422 / demo5.git moje_složka

Zde je název složky umístěn na konec adresy URL vzdáleného úložiště:

Krok 6: Přesuňte se do konkrétní složky

Dále přejděte do složky, ve které je naklonováno vzdálené úložiště:

$ CD moje_složka /

Nakonec spusťte „ ls 'příkaz:

$ ls

Níže zvýrazněný výstup znamená, že vzdálené úložiště bylo úspěšně naklonováno do zadané existující složky:

Zkompilovali jsme metodu klonování vzdáleného úložiště do existující složky.

Závěr

Chcete-li naklonovat vzdálené úložiště Git do existující složky, přesuňte se do požadovaného úložiště Git a zobrazte jeho obsah. Poté zkopírujte adresu URL vzdáleného úložiště a spusťte „ $ git clone ” a ověřte klonované úložiště. Tento zápis popisoval postup klonování vzdáleného úložiště do existující složky.